אקטואריה

מומחי האקטואריה של משקי טנא יעניקו לכם ייעוץ אישי ומקצועי בתהליך חלוקת רכוש הנדרש במקרה של גירושים.

26 Sep תוכנת טנא – אקטואריה פנסיונית בזמן אמת

הפנסיה בקיבוץ מנוהלת בתנאי אי וודאות - כל המרכיבים החשובים המשפיעים על הפנסיה משתנים עם הזמן: המערכת הכלכלית הקיבוצית, המערכת הכלכלית הארצית והגלובלית, שינויי חקיקה וכן העלייה בתוחלת החיים....

Read More

26 Sep הוראה 4

בהתאם להוראת רשם האגודות השיתופיות, על כל קיבוץ לדאוג לצרכי חבריו בגיל הפרישה לזקנה. עם מעבר הקיבוץ למודל של "קיבוץ מתחדש", על הקיבוץ לשלם לחבר קצבה שלא תפחת מפנסיית הרשם / פנסיית המטרה (הפנסיה הגבוהה מבין השתיים) – להלן – "פנסיה מינימלית" לכל ימי חייו. מקצבה זו...

Read More

26 Sep קרן סיעודית

ביטול הביטוח הסיעודי הקולקטיבי יצר מצב בו רוב חברי הקיבוצים נותרו ללא הגנה ביטוחית למקרה בו יהיו זקוקים לטיפול סיעודי. לחברים צעירים יש אפשרות להצטרף לביטוחים סיעודיים אישיים, אך לחברים המבוגרים, עלויות הביטוח הופכות אפשרות זאת לבלתי ריאלית....

Read More
שנה גודל גופן
ניגודיות