חזון משקי טנא סוכנות ביטוח פנסיוני

חזון משקי טנא

חברת משקי טנא רואה בהתיישבות הכפרית הקהילתית בכלל ובתנועה הקיבוצית בפרט מגזר ייחודי בעל עקרונות וערכי ערבות הדדית הזקוק לפתרונות פנסיוניים וביטוחיים ייחודיים המתאימים לו והולמים את ערכיו.

משקי טנא רואה חשיבות במתן כלים וידע למערכות הרווחה בקיבוצים שיסייעו במימוש ערכי הקיבוץ.  

מתוך כך אנו מספקים פתרונות ביטוחיים וייעוץ כלכלי המתאימים לייחודיות הקיבוץ עם גורמים מקצועיים.

אנו מפתחים כלי ניהול בתחומי הייעוץ הכלכלי, הפנסיה והביטוח שיאפשרו לקיבוצים לנהל בצורה מיטבית תחומים מורכבים אלה.

אנו מאמינים בליווי ושיתוף לקוחותינו בתהליכי העבודה, תוך שקיפות מלאה וראיית צרכיו הייחודיים וטובתו של כל לקוח ולקוח.

יעד מרכזי וחשוב של משקי טנא הינו הכשרת נושאי תפקיד מקרב חברי הקיבוץ בתחום הפנסיה, הביטוח ומערכות הרווחה, לשם עבודה משותפת מקצועית ומוצלחת אשר תניב פירות לכל הצדדים. משקי טנא מעניקה פתרונות לקיבוצים ולהתיישבות הכפרית הקהילתית בכלל בתחום הפנסיה והביטוח.

אנחנו כאן לכל שאלה ובקשה: 04-8813816 או בדוא”ל web@mkb-tene.co.il

אנחנו לשירותך

 טלפון: 04-8813816

 פקס 073-7151363

דוא”ל web@mkb-tene.co.il

מרקוני 10, חיפה 3295524