שירותים אקטוארים

שירותים אקטוארים

מחלקת השירותים האקטוארים מעניקה ייעוץ אקטוארי בנושאים הבאים:

אקטואריה בתחומי ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה (אכ”ע)

קיבוצים אחראים לתמיכה וסיוע כלכלי לחברים. עלויות לא צפויות עשויות להתרחש במקרים רבים, לדוגמא: חבר שנפגע בעבודתו ויכולת השתכרותו נפגעה, חבר שהפך סיעודי או תמיכה בבני משפחה של חבר שנפטר. באפשרותנו לאמוד את העלויות הצפויות ולסייע ביישוב מחלוקות העולות בין הקיבוץ והחבר בנוגע לזכויות ולסכומים המגיעים לחבר.

הערכה אקטוארית של שווי הטבות הניתנות לחברים ולעובדים

חברות נוהגות לתת הטבות לעובדים וקיבוצים עשויים לבקש לתת מענקים או הטבות לחברים, כגון: פעילויות חברתיות לגמלאים, סיוע לחברים בקבלת טיפולים רפואיים, תמיכה בחבר בעל צרכים מיוחדים, מענקים לחברים שהגיעו לגיל גבורות ועוד. ברשותנו הכלים האקטואריים לאמוד את העלויות הצפויות לקיבוץ במתן הטבות אלו.

ביסוס אקטוארי לחלוקת נכסים במקרה של פירוק שותפות בחברה

שיתופי פעולה עיסקיים הינם דבר שבשגרה, אולם לא אחת השותפות מסתיימת ויש צורך להעריך את שווי הנכסים של החברה לצורך חלוקתם בין השותפים או לצורך רכישת אחד השותפים את חלקו של האחר. חישובים אלו נעשים על-בסיס תחזיות ומצריכים ידע אקטוארי לביצועם.

חוות דעת אקטוארית לבתי משפט

חוות דעת מומחה בתחום האקטואריה נדרשת על-ידי בתי משפט בעת דיון משפטי או בתהליך בוררות במגוון נושאים, בין היתר: הסכמים בעת יציאה של חבר לגמלאות או עזיבת חבר את הקיבוץ, איזון משאבים בעת גירושין, מימוש הסכמי עבודה בתחום הפנסיה וזכויות סוציאליות אחרות, מתן חוות דעת על חוות דעת אקטוארית שהוגשה, מתן חוות דעת אקטוארית נגדית.

חישוב אקטוארי למטרות סיעוד

קיבוצים רבים לוקחים על עצמם, באופן מלא או חלקי, את עלויות הטיפול בחברים סיעודיים. באפשרותנו לסייע ולאמוד את העלויות הצפויות לקיבוץ ואת קרן המילואים הנדרשת.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה