אקטואריה במשקי טנא

איזון משאבים

איזון משאבים – חוק יחסי ממון – חלוקת רכוש במקרה של גירושין

מהו איזון משאבים?

תהליך איזון משאבים, או “חוק יחסי ממון”, מחייב בני זוג אשר בחרו להתגרש לבצע הסדר חלוקה לרכוש אשר היה בבעלותם במשך הנישואין. במקרה של הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט, ההסכם גובר על חוק זה. הסכם ממון שנחתם בין בני זוג ידועים בציבור, כוחו תקף כהסכם בין בני זוג נשואים.

על מי חל חוק יחסי ממון?

על כל זוג שנישא מתאריך 1.1.74 ואילך ולא חתם על הסכם ממון לפני הנישואין.

מה התהליך באיזון משאבים?

בתהליך חלוקת רכוש בהסדר איזון משאבים, גורם מקצועי משווה את ערכם של הנכסים השונים אשר בבעלות כל אחד מבני הזוג, ומחלק את הרכוש באופן מאוזן בין שניהם. במקרה של חוסר איזון, הצד אשר קיבל רכוש בסכום גבוה יותר יפצה את הצד ה”מפסיד” בכסף או ברכוש שווה כסף.

מתי חל הסדר איזון משאבים?

רק עם מתן הגט, למעט הוראת בית משפט במקרים הבאים: בני הזוג הם חיים בנפרד במשך תשעה חודשים לפחות, שנה חלפה מהיום שנפתח תהליך לפירוק הנישואים מצד אחד הצדדים, הוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין הצדדים (כגון תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין). בתי המשפט ובתי הדין הרבניים רשאים להורות גם על קיצור תקופות אמורות אלו במקרים מיוחדים (למשל אלימות במשפחה).

האם הסדר איזון משאבים כולל את כל הרכוש?

לא. הסדר איזון משאבים לא כולל: רכוש ונכסים אשר היו לבני הזוג לפני הנישואין; רכוש ונכסים אשר התקבלו בירושה או במתנה בשנות הנישואין; רכוש ונכסים אשר הוסכם מראש כי לא יחולקו; כספים או גמלאות שונות אשר מגיעים לבן/בת הזוג מביטוחים שונים (בגין מוות או נזק גוף) או מהמוסד לביטוח לאומי.

מה לעשות במקרה שאני חושש/ת שלא אקבל את הרכוש ו/או הנכסים?

את/ה רשאי/ת לפנות לבית המשפט אשר יוציא צו האוסר על בן/בת הזוג למכור את הנכסים או את לתת אותם במתנה לגורם שלישי, תוך כדי ניסיון להוציאם מהסכם איזון המשאבים. עם זאת, בן/בת הזוג אינם רשאים לעתור לזכויות על הנכסים באמצעות פסק דין הצהרתי.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה