ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

מהו ביטוח משכנתא ולשם מה נועד?

ביטוח משכנתא נועד להגן עליכם, ולאפשר לכם להחזיר את הלוואת המשכנתא במקרה של אסונות בלתי צפויים: מוות של הלווה / הלווים או נזק לנכס. ביטוח משכנתא נדרש על ידי הבנק במקרה של רכישת נכס ולקיחת משכנתא.

מי צריך ביטוח משכנתא?

כל אדם / בני זוג הלוקחים הלוואת משכנתא לטובת רכישת בית או נכס.

האם ניתן לוותר על ביטוח משכנתא?

לא. ביטוח משכנתא הינו תנאי הכרחי ללקיחת ההלוואה והבנקים דורשים מהלווים להציג אישור ביטוח משכנתא טרם קבלת ההלוואה.

ממה מורכב ביטוח משכנתא? הביטוח מורכב משני חלקים בלתי נפרדים:

1)  ביטוח חיים למקרה מוות – במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, חלילה, משלמת חברת הביטוח לבנק את יתרת ההלוואה ובכך מונעת מבני משפחתו ויורשיו של הנפטר התמודדות עם הנטל הכלכלי הנוסף לצער ולעוגמת הנפש הכרוכים באובדן בן משפחה.
2)  ביטוח נכס (מבנה) למשכנתא- כיסוי למקרים בהם נגרם נזק פיזי למבנה הדירה בעבורה נלקחה המשכנתא או לדירות הצמודות לה. הנכס מבוטח מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה העלולים להזיק למבנה הדירה (כגון נזקי אש, נזקי טבע, רעידת אדמה, נזקי צנרת וכו’). במקרה של נזק חמור לנכס, אשר מוריד את ערך הנכס הממושכן הפוליסה מבטיחה את שמירת ערך הנכס. שווי הנכס ועלות הקמתו מחדש במקרה של נזק נקבעים ע”י שמאי. חשוב לדעת כי ביטוח זה אינו כולל כיסוי לרכוש הנמצא בתוך הבית.

האם ניתן לרכוש ביטוח משכנתא רק באמצעות הבנק?

לא. בעבר האופציה היחידה לביטוח משכנתא הייתה בבנק בו נלקחה המשכנתא. אך השוק הולך ונפתח לתחרות. כיום ניתן לרכוש ביטוח משכנתא בכל חברות הביטוח בעלויות נמוכות מאלה הנהוגות בבנק. אנחנו במשקי טנא, מייצגים את צורכי לקוחותינו באופן אוביקטיבי ובלתי מוטה, ונעניק לכם ייעוץ לגבי המוצר הטוב ביותר עבורכם.

יש לי ביטוח משכנתא, האם אני יכול להחליף את פוליסת ביטוח המשכנתא הקיימת בפוליסת משכנתא כדאית יותר בחברת ביטוח אחרת?

כן. ניתן לעבור במהלך תקופת המשכנתא מחברת ביטוח אחת לשנייה ללא תשלום קנס על ביצוע המעבר. למעשה, התחרותיות בשוק הביטוח גורמת לכך שמומלץ, מעת לעת, לבדוק את כדאיות הפוליסה הקיימת, לצורך שיפור תנאים ועלויות.

האם מחיר הפוליסה קבוע לכולם?

לא. מחיר הפוליסה מותאם לכל מבוטח ולכל תכנית משכנתא באופן אישי ומחושב לפי סכום ההלוואה, משך תקופת ההלוואה, שווי הנכס, הסיכונים האפשריים, מצבם הרפואי והפיננסי של המבוטחים ועוד.

האם סכום הביטוח קבוע במשך כל תקופת הביטוח?

לא. סכום הביטוח הולך וקטן מידי שנה – ככל שיתרת ההלוואה לבנק הולכת וקטנה עם הזמן, כך הולכים ופוחתים תשלומי ביטוח המשכנתא.

מה קורה במקרה פטירת המבוטח?

הנכס עובר ליורשים החוקיים: בן/בת הזוג שנותרו בחיים, הילדים או מוטבים אחרים שהוגדרו בביטוח. הבנק יקבל בדיוק את יתרת ההלוואה ולא יותר. במידה ויישארו כספים, מוטבי המבוטח הרשומים בפוליסה יקבלו את היתרה. ניתן מראש לבחור בסכום ביטוח גבוה יותר מזה הנדרש לצורך החזרת ההלוואה למשכנתא, וסכום זה ישמש כביטוח חיים נוסף אשר יינתן למשפחה במקרה של פטירת המבוטח.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה