ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

מהו ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות הוא ביטוח שמטרתו לפצות את המבוטח, על הסבל הגופני, הרגשי וההוצאות הכספיות הכרוכות בתאונה.

למה כדאי לרכוש ביטוח תאונות אישיות?

כי תאונות עלולות לקרות לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום. גם הזהירים שבינינו חשופים לתאונות. בבית או בחוץ, לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שאנחנו חסינים לגמרי. תאונות אישיות עלולות להתרחש בבית, בעבודה, בשעות הפנאי, בחופשה, בפעילות ספורטיבית או בדרכים.

מה קורה אם לא רכשנו ביטוח מתאים?

במקרה של תאונה הקורה לך ו/או לבני משפחתך, יש צורך להתמודד עם נזק גופני ורגשי, כאבים, דאגה, עוגמת נפש ובנוסף לכל – הוצאות כספיות רבות (עבור הציוד הרפואי, הטיפולים, ההתנהלות בזמן הטיפולים ועוד) המובילות לחוסר ודאות כלכלית. בדיוק לשם כך נועד ביטוח תאונות אישיות, אשר מונע את הדאגה הכלכלית ומעניק לך סכום כסף מיידי להתמודדות עם ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות במקרה תאונה.

מה מכסה ביטוח תאונות אישיות?

1) מוות מתאונה, גם אם התרחש במשך השנה הראשונה לאחר התאונה ולא באופן מיידי לאחר התאונה.
2) נכות לצמיתות ו/או מצב סיעודי כתוצאה מתאונה.
3) אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
4) שברים ו/או כוויות (מדרגה שניה ושלישית) ו/או אשפוז בבית חולים עקב תאונה (כולל החזר הוצאות נלוות לאשפוז: שהייה של קרוב משפחה (מדרגה ראשונה) בבית מלון בקרבת בית חולים; הוצאות טיפול בילדים; אח/ות פרטי/ת במהלך אשפוז).
5) כיסוי לפגיעה במקרה נסיעה ברכב דו/תלת גלגלי ממונע (אך ורק בכביש אספלט או בטון).
6) החזר הוצאות עבור טיפול שיקום ו/או פיזיותרפיה ו/או רפואה משלימה לטיפול בפגיעות התאונה.
7) פינוי באמצעות אמבולנס בעקבות התאונה.
8) פגיעה בראיה ו/או בשמיעה או אובדנם המוחלט כתוצאה מתאונה.

האם ניתן להרחיב את הכיסויים המפורטים לעיל? כן, בתשלום נוסף:

1) כיסוי לתחביבים מסוכנים / פעילויות מסוכנות
2) כיסוי לנהיגה ו / או רכיבה ברכב דו גלגלי ממונע (הכולל גם רכיבה על קורקינט ממונע, טרקטורון, אופניים חשמליים, או כל כלי תחבורה אחר דו גלגלי ממונע)
3) כיסוי ייחודי לילדיך.

האם ניתן להרחיב את הכיסויים המפורטים לעיל? כן, בתשלום נוסף:

1) הפרמיה קבועה לפי גיל המבוטח במועד ההצטרפות לכיסוי ובמשך כל תקופת הביטוח, וצמודה למדד החל מהמדד הקבוע בפוליסה (כלומר המחיר קבוע אך יכול להשתנות רק במקרה של עליית או ירידת המדד, בכל מקרה מדובר בשינויים מינוריים).
2) ההצטרפות מותנית בחיתום רפואי (הצהרת בריאות) מצומצמת.
3) ניתן לרכוש ביטוח מגיל 3 עד גיל 70, כאשר הפוליסה מסתיימת בדר”כ בגיל 80-85 (תלוי פוליסה)
4) סכום הביטוח נע בדר”כ בין 100,000 ₪ ל-500,000 ₪ (תלוי בחברת הביטוח). יש לציין כי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה, סכום הפיצוי יהיה יחסי לאחוזי הנכות: הסכום ישולם במלואו רק במקרה של 100% נכות.
5) סכום הפיצוי מתחדש בכל אירוע תאונתי, כלומר: אם אירעה תאונה בגינה המבוטח תבע את חברת הביטוח וקיבל סכום כסף, הסכום שקיבל לא משפיע על סכום פיצוי עתידי – אם יינתן.
6) חשוב לדעת כי לא כל סוגי הפגיעות מכוסות בביטוח הבסיסי. ניתן לחלק את החריגים לשניים:
ספורט אווירי, ספורט ימי, ספורט מוטורי ויבשתי כולל פעילות בגבהים – ניתן להוסיף החרגה לביטוח ואז הפוליסה מתייקרת במעט אך במקרה תאונה הפגיעה מכוסה ע”י הביטוח.
7)מוות או נכות מכל סוג כתוצאה ממחלות, התאבדות, מעורבות במקרה פשע, שכרות, סמים, מלחמה, פעולות איבה, שירות בצבא כולל טיס – הביטוח לא מכסה ולא ניתן להחריג.

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה לסוכן הביטוח שלך במשקי טנא / צור קשר בטלפון 04-8813816 או בדוא”ל web@mkb-tene.co.il