אקטואריה פנסיונית בזמן אמת - תוכנת טנא של משקי טנא

תוכנת טנא – אקטואריה פנסיונית בזמן אמת

הפנסיה בקיבוץ מנוהלת בתנאי אי וודאות – כל המרכיבים החשובים המשפיעים על הפנסיה משתנים עם הזמן: המערכת הכלכלית הקיבוצית, המערכת הכלכלית הארצית והגלובלית, שינויי חקיקה וכן העלייה בתוחלת החיים.

ניהול הפנסיה הולך ותופס מקום מרכזי ביותר במכלול הנושאים המעסיקים את הקיבוץ, הנהלתו וחבריו. השפעתו גדולה ומכריעה על ההתנהלות הכלכלית והחברתית של הקיבוץ למול השינויים הגדולים עימם הוא מתמודד. מתוך צורך זה עלתה דרישה בקיבוצים לכלי ממוחשב מתקדם שיסייע להנהלות הקיבוץ להתמודד בהצלחה עם סוגיית ניהול המידע הפנסיוני.

תוכנת טנא, מוצר הדגל של משקי טנא, הינה מערכת כוללת לניהול המידע הפנסיוני בקיבוץ. היא מספקת מענה ופתרון לצורך שעלה בקיבוצים ומתעלת את הידע וההתמחות של משקי טנא בתחום הפנסיוני בכלל ובתחום הפנסיוני בקיבוצים בפרט לכלי תכנון, ניהול ובקרה מיטביים של מערך הפנסיה בהתאם לתקנוני הקיבוץ ותקנות החוק. הגרסה הראשונה של תוכנת טנא הושקה בשנת 2005 ומאז היא ממשיכה להתפתח, להשתכלל ולהוות כלי מרכזי במערך השירות והתמיכה בקיבוצים בתחום ניהול המידע הפנסיוני.

היתרונות הגדולים של תוכנת טנא:

חיבור למסלקה הפנסיונית: לתוכנת טנא יש חיבור ממוחשב למסלקה הפנסיונית המאפשר, לאחר מתן ייפוי כוח, עדכון רציף של צבירות החבר לאורך שנים. בכך היא חוסכת את המירוץ הסיזיפי אחר נתוני החברים.

מידע מעודכן ונגיש: תוכנת טנא שומרת את כל המסמכים בארכיון דיגיטלי המאפשר לקיבוץ ולחבר, על בסיס הרשאות מתאימות, לראות כל מסמך מבוקש בלחיצת כפתור. הארכיון כולל תקנונים, מסמכים שאושרו בוועדות השונות ומסמכי המידע האישי (דוחות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה של כל חבר וחבר). מסמכים רגישים וחשובים אלה מחייבים שמירה, ניהול ובקרה לצורך מיון ושליפה ממאגר המסמכים בצורה היעילה ביותר. לשימור המידע וארגונו חשיבות רבה בעצם הבטחת גיבוי ותיעוד רצף המידע הניהולי.

תמונת מצב: תוכנת טנא מציגה את המצב קיים והעתידי של פנסיית החבר בהתאם לתוכניות הפנסיוניות שלו, השכר, החלטות הקיבוץ, תקנוני הקרנות, תנאי ביטוח המנהלים, תקנות הרגולציה ועוד. התוכנה נשענת על בסיסי הנתונים האקטוארים של כל הקופות, ובעזרת כלי הסימולציה שלה ניתן לנתח ולהפיק סוגים רבים של דוחות אמינים בכל זמן נתון, בהתאם לצרכיו של הקיבוץ והשאלות אותן הוא רוצה לבחון.

ליווי מקצועי: לקוחות תוכנת טנא מקבלים ליווי מקצועי בתחום הפנסיוני לפני קבלת החלטות, עדכון תקנונים והצגת הנתונים בפני ההנהלה והאסיפה. תוכנת טנא תומכת בכל המודלים הפנסיוניים הקיימים בקיבוצים, וגם בהסדרים מיוחדים שנקבעו בקיבוץ.

שקיפות ואמינות: שקיפות תהליכי ניהול המידע בקיבוץ חשובה להנהלת הקיבוץ ולחברים כאחד. התוכנה פותחה מתוך נקודת מוצא זו – החבר מקבל דוחות מפורטים והוא יכול לבדוק שאכן המידע אודותיו בתוכנה מדויק. תוכנת טנא מספקת כלים לקבלת החלטות על בסיס רציונאלי. בעקבות כך היא מחזקת את האמון בין האחראים על הניהול הפנסיוני לבין חברי הקיבוץ.

אבטחת מידע: תוכנת טנא רשומה כחוק כתוכנה לניהול מאגרי מידע עפ”י הקריטריונים המחמירים של משרד המשפטים. כל המידע מוגן ומגובה בשלושה אתרים מאובטחים שונים.

מידע רלבנטי – תנאי לניהול מושכל: תנאי הכרחי לניהול טוב הוא מידע רלבנטי זמין למקבלי ההחלטות. מידע משמעו יכולת. גם מנהל מוכשר יקבל החלטות שגויות אם המידע העומד לרשותו חסר, לא מדוייק או לא רלוונטי. לעומת זאת, מידע אמין, עדכני וזמין, מאפשר ניתוח נכון של המצב, בחינת אפשרויות וקבלת החלטות מושכלות ומבוססות.

מגוון לקוחות: תוכנת טנא משרתת עשרות קיבוצים בכל רחבי הארץ: קיבוצים שיתופיים, קיבוצים מופרטים (בכל המודלים), קיבוצים קטנים וגדולים כאחד.

סט כלים ודוחות: תוכנת טנא מספקת לקיבוץ מחשבונים ומודלים, סט דוחות וכלי סימולציה אינטראקטיביים המאפשרים לראות את המשמעות העכשווית והעתידית של שינויים בפנסיית המטרה, גיל הפרישה, אחוז שאירים ומדדים נוספים לצורך בדיקה וקבלת החלטות.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה