מנהלת יזמויות במשקי טנא

מנהלת יזמויות

מנהלת יזמויות – ייעוץ ליזמויות עסקיות בקיבוץ

מהי מנהלת יזמויות?

מנהלת יזמויות הינה הגוף המנהל של כלל פעילות היזמות העצמאית בקיבוץ.

יועצי המחלקה הכלכלית של משקי טנא הינם בעלי נסיון בהקמת מנהלת יזמויות בקיבוצים.

מדוע נדרשת מנהלת יזמויות?

הקיבוץ רואה חשיבות בעידוד חבריו להקים ולקיים יזמויות ועסקים קטנים מתוך רצון ליצור עבורם מקורות פרנסה עצמאיים במסגרתם יעשו שימוש בכישוריהם האישיים.

לפיכך, הקיבוץ שואף לעודד את תחום היזמות בקרב חבריו, תוך פיתוח ראיה מערכתית כוללת ויצירת תשתית שתאפשר מינוף ופיתוח של יזמויות.

ע”מ שהיזמויות יעבדו בצורה מיטבית תפעולית וחשבונאית, נדרש גוף מתאם ומכוון שיהיה אמון על הסדרת תחום זה.

מהם שלבי העבודה?

ביחד איתכם, נקיים תהליך מקצועי וניהולי משותף אשר יקדם את הצלחת היזמויות בקיבוצכם.

שלבי התהליך:

1. הקמת “מנהלת יזמויות” בהרכב הבא: מנהל/ת עסקי/ קהילה, חשבת/ מנהל כספים, מנהל/ת מש”א, נציג היזמויות, יועץ חיצוני.
2. בחינה של תקנון היזמויות הקיים והתאמתו.
3. קבלת החלטה לגבי התנהלות פיננסית (בספרי הקיבוץ או מחוצה לו):

עצמאית – קיום פעילות עסקית באמצעות פתיחת תיק עוסק ברשויות השונות ו/או הקמת חברה ו/או כל תאגיד אחר תוך הגדרת חבר הקיבוץ כישות עצמאית מבחינה כספית וחשבונאית, בניהול היזמות על כל הכרוך בה.

פנימית – קיום פעילות עסקית, חד פעמית או קבועה, שלא כחלק מענפי הקיבוץ אולם במסגרת החשבונאית והמשפטית של הקיבוץ ותחת כרטסת נפרדת.

4. בניית “הסכם יזמות” והחתמת כל היזמים עליו.
5. הסדרה של הנושאים הבאים:

פנסיה ותנאים סוציאליים
תשלומי מקדמות למס הכנסה, ביטוח לאומי
מיסוי פנימי
הנהלת חשבונות
שירותים ונכסים
השקעות
רשת בטחון ליזם
הגשת דוחות שנתיים

6. ליווי כלכלי:

החלטה על סוג העסק (עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ).
פתיחת חשבון בנק/ בחינת התאמת החשבון לעסק.
הנהלת חשבונות – בחירת רו”ח.
בניית תקציב שנתי.
תכנית השקעות.
פגישות עבודה שוטפות חודשיות (ביצוע מול תקציב).

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה