שירותי סמנכ"ל כספים חיצוני במשקי טנא

שרותי סמנכ"ל כספים חיצוני

בליבה של כל חברה וארגון עסקי עומד ניהול כספי הארגון. ההבדל בין התנהלות כספית נכונה לשגויה יכול בקלות ליצור את ההבדל בין חברה מצליחה לחברה כושלת.

ניהול כספי של חברה הינו מקצוע הדורש ניסיון וידע מעמיק. תפקיד סמנכ”ל הכספים הינו תפקיד מפתח בארגון. ארגון המתקשה לנהל תקציב וכספים יתקשה להגיע לתוצאות עסקיות משביעות רצון, וחמור מכך, נמצא בסיכון עסקי.

בין תפקידיו המרכזיים של סמנכ”ל הכספים בארגון:

א. ניהול תזרים המזומנים
ב. בקרה תקציבית
ג. הכנת תשתיות ניהול ובקרה על כספי החברה
ד. ניהול ההוצאות וההכנסות
ה. בקרה על הנהלת החשבונות ורואי החשבון של החברה

עבור חברות קטנות ובינוניות אין הצדקה כלכלית להעסקת סמנכ”ל כספים במשרה מלאה. לעיתים היקף העבודה הנדרש הינו נמוך מהיקף משרה מלאה, ועלות העסקת סמנכ”ל הינה בין הגבוהות במשכורות הארגון. המחלקה הכלכלית של משקי טנא מספקת פתרון מעולה בדיוק עבור חברות אלו – שירותי סמנכ”ל כספי חיצוני. מנהל המחלקה, הכלכלן אופיר שרון, הינו בעל ניסיון עסקי רחב כסמנכ”ל כספים של חטיבות שונות בחברת דלתא גליל תעשיות בע”מ וכן כמלווה עצמאי של חברות.

השירות הינו דו שלבי, וכולל בשלב הראשון לימוד מעמיק ובשלב השני ליווי שוטף של החברה בהיקף הנדרש לה ועל פי מאפייניה הייחודיים.

שלבי הייעוץ הכלכלי:

שלב א’ – לימוד החברה:

ח. זכויות חתימה והרשאות
ט. תזרים מזומנים
י. ביטוחים
כ. נהלי עבודה
ל. מערכות מידע
מ. כלי בקרה
נ. מדיניות השקעות

א. מבנה ארגוני
ב. תקציב שנתי
ג. דוחות חודשיים
ד. תמחיר
ה. ניהול המלאי
ו. עלויות הכשל
ז. עבודה מול המערכת הבנקאית

שלב ב’ – ליווי שוטף:

א. בניית מערך הדיווח.
ב. הגדרת הדו”חות הניהוליים של החברה ובנייתם.
ג. הגדרת כרטסות הנה”ח ביחד עם רו”ח של החברה כך שיתאימו לדיווח הכלכלי והחשבונאי.
ד. בניית התקציב השנתי:

1) תקציב מכירות ע”י השיווק
2) עלות המכר שנגזרת מהמכירות
3) עלויות ייצור
4) עלויות שיווק והפצה
5) הנהלה וכלליות
6) מלאי
7) השקעות

ה. בניית נהלי עבודה – לרוב הסעיפים בשלב לימוד העסק ייבנו נהלי עבודה, היכן שקיימים נהלים הם ייבחנו והיכן שאין נמליץ על נהלים והטמעתם.
ו. תמחיר – בחינת שיטת התמחיר ובניית עצי המוצר.
ז. עלויות כשל – בניית דוחות עלות כשל וניהולם.
ח. מלאי – קביעת מדיניות מלאי לכל המוצרים, בניית דוחות מלאי, סיווג המלאי (איטי וכו’).
ט. כספים כללי:

1) ניתוח העבודה מול הבנקים (ריבית, מסגרת אשראי, מספר חשבונות, עמלות ועוד)
2) זכויות חתימה והרשאות.
3) ניהול תזרים המזומנים של החברה.
4) מדיניות ההשקעות של החברה.

י. כלי בקרה – בניית כלי בקרה שוטפת על מחלקות שונות בארגון כגון רכש, לוגיסטיקה ועוד. כלי הבקרה ייבנו כחלק מנהלי העבודה.

ע. ייעוץ עסקי מסודר ומקצועי יכול להצעיד את החברה צעדים משמעותיים קדימה לעבר התנהלות כספית מוצלחת.

צרו קשר

לקבלת מידע נוסף וייעוץ אישי, פנה למשקי טנא

טלפון

04-8813816

כתובת

גוליאלמו מרקוני 10, חיפה