תקנות משקי טנא סוכנות ביטוח

תקנון משקי טנא

 • שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משקי טנא (להלן: “האתר“).
 • האתר הנו בבעלות חברת משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ (להלן: “החברה” או “בעלת האתר“) ומאגד בו מידע בנושאים פנסיוניים וכלכליים בדגש על המגזר הקיבוצי והכפרי.
 • להלן, תוכלו למצוא את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית התקנון.
 • מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס כמובן לשני המינים בצורה שווה.
 • במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי החברה או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד “צור קשר” ונשמח להשיב.

א. השימוש וההשתתפות באתר

 • כניסה לאתר והגלישה בו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. במידה ואינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא לעשות בו כל שימוש.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לקיים שיתוף פעולה מסחרי, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה בעמוד “צור קשר”.
 • חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 • האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

ב. העדר אחריות

 • האתר מאגד בו מאמרים ומידע בנושאי פנסיה, גמל, ביטוח, חסכון, משכנתאות ובנושאים כלכליים נוספים. מאמרים ומידע זה נועדו להעניק לגולשים ולמשתמשי האתר ידע ומושג ראשוניים אודות הנושאים והשירותים אותם מעניקה החברה.
 • מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים אלו או בכל תוכן אחר הכלול באתר, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ מקצועי ו/או ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או חשבונאי ו/או משפטי ו/או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש רישיון ו/או הכשרה מקצועית או מומחיות.
 • כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר הנו באחריות הבלעדית של המשתמש.
 • בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
 • כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 • האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ג. קניין רוחני

 • זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לחברה בלבד.
 • אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת החברה. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

ד. יצירת קשר

 • במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 • תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד “צור קשר”.

ה. שונות

 • האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 • מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 • לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לתנאי שימוש אלה ו/או הנובע מהם.

עדכון אחרון 29.01.17

אנחנו כאן לכל שאלה ובקשה: 04-8813816 או בדוא”ל web@mkb-tene.co.il

אנחנו לשירותך

 טלפון: 04-8813816

 פקס 073-7151363

דוא”ל web@mkb-tene.co.il

מרקוני 10, חיפה 3295524